Alcohol en drugs

Overmatig gebruik van alcohol door jongeren krijgt de laatste jaren veel aandacht. Nederlandse jongeren drinken regelmatig, véél en vaak ook op jonge leeftijd. Ook het ‘comazuipen’ door tieners is een opmerkelijk en zorgelijk verschijnsel. Nederlandse jongeren zijn, ook bij een landenvergelijking in Europa, stevige drinkers. Het gebruik van (soft)drugs onder jongeren is in de afgelopen jaren redelijk gestabiliseerd. Het gevaar van drugs is echter het risico van afhankelijkheid en deze kans is groter bij jonge, intensieve gebruikers.

BBSO verricht de laatste jaren regelmatig onderzoek naar het gebruik van alcohol en drugs door jongeren, jongvolwassenen en ouderen. Met deze onderzoeken verkrijgen we een betrouwbaar cijfermatig beeld van de omvang van het alcohol- en drugsgebruik. Hiertoe hanteren we een door ons beproefd onderzoeksdesign en methodiek in de vorm van internetenquêtes. Bovendien wordt door middel van interviews met ‘stakeholders’ en met jongeren een kwalitatief verdiepend beeld verkregen van de aard van de problematiek en van de mogelijke beleidsoplossingen op gemeentelijk of regionaal niveau.

We beoordelen de problematiek rondom genotmiddelengebruik vanuit een integrale benadering: in de onderzoeksaanpak richten we ons veelal niet alleen op het gezondheidsvraagstuk, maar ook op de problematiek rondom openbare orde en veiligheid (overlast en uitgaansgeweld) en de inzet van (jeugd)voorzieningen. Daardoor leggen we een koppeling tussen lokaal gezondheidsbeleid, OOV-beleid en jeugdbeleid. Deze onderzoeken worden veelal op verzoek van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uitgevoerd.

Belangrijke voordelen van onze onderzoeksbenadering bij dit thema zijn:

  • beproefde onderzoeksmethodiek en instrument, met ruimte voor maatwerk
  • snelheid en betrouwbaarheid in uitvoering internetenquête
  • persoonlijke benadering van respondenten met grote mate van betrouwbaarheid gegevens
  • aandacht in de enquête voor gebruik van zowel alcohol als drugs door de respondent, mede in relatie tot normovertredend gedrag
  • snelheid van opleveren en bruikbaarheid van rapportage
  • kostprijs van onderzoek