Werkvelden en projecten

Onderzoekers van BBSO hebben binnen zes werkvelden in een groot aantal projecten onderzoek- en advieservaring opgedaan. Deze onderzoeken en adviestrajecten dragen bij aan de oplossing van diverse maatschappelijke vraagstukken. In de praktijk blijkt dat we veel onderzoek verrichten op de ‘koppelvelden’ die als maatschappelijke thema’s tussen deze beleidsterreinen zijn ontstaan. Hier doelen we bijvoorbeeld op de criminaliteit onder jongeren of op de arbeidsmarktpositie van specifieke doelgroepen.

Werkvelden

Veiligheid en criminaliteit

Lees meer

Jeugd en onderwijs

Lees meer

Alcohol en drugs

Lees meer

Migratie en integratie

Lees meer

Scholing, werk en inkomen

Lees meer

Sociaal domein

Lees meer