BBSO

onderzoek en advies

BBSO is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en beleidsadvisering. Onze kernactiviteiten bestaan uit het verrichten van onderzoek en opstellen van adviezen voor overheid, bedrijfsleven en particuliere instellingen. Ons onderzoek en advies is daarbij een gedegen fundament voor ‘beleid in verandering’.

Bureauprofiel

BBSO is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek en beleidsadvies. Kernbegrippen in ons onderzoek zijn: deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid en bruikbaarheid van informatie voor beleidsmakers.

Lees meer
Opdrachtgevers

BBSO werkt in opdracht van organisaties die een beleids- of organisatievraag beantwoord willen zien door middel van betrouwbaar empirisch onderzoek. Het gaat om organisaties binnen de verschillende lagen van de overheid…

Lees meer
Publicaties

Ons onderzoek leidt tot bruikbare en helder leesbare rapporten die een betrouwbaar en gedegen antwoord geven op de onderzoeksvraag. Het rapport kunt u daarmee gebruiken als een ‘fundament voor verandering’.

Lees meer

Werkvelden & Projecten

Veiligheid en criminaliteit

Veiligheid en criminaliteit staan bovenaan de lijst van belangrijke maatschappelijke aandachtspunten.
 Lees meer

Jeugd en onderwijs

Uit onderzoek komt regelmatig naar voren dat de meeste Nederlandse jongeren zich tevreden, gelukkig en gezond voelen.
Lees meer

Alcohol en drugs

Overmatig gebruik van alcohol door jongeren krijgt de laatste jaren veel aandacht. Nederlandse jongeren drinken regelmatig, véél en vaak ook op jonge leeftijd.
 Lees meer

Migratie en integratie

Migratie en integratie vormen al langere tijd belangrijke politieke en maatschappelijke thema’s in Nederland.
 Lees meer

Scholing, werk en inkomen

Scholing, werk en inkomen krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht in het overheidsbeleid. Bij scholing hangt het mede samen met de behoefte om veroudering van kennis en vaardigheden tegen te gaan. Lees meer

Sociaal domein

De decentralisaties en transitie in het sociaal domein betekenen dat veel taken en verantwoordelijkheden op het sociaal vlak zijn verschoven van de rijksoverheid naar de gemeenten. Lees meer 

Fundament
voor verandering.

Opdrachtgevers

Stuur een terugbelverzoek!

Liever dat wij contact opnemen? Laat dat uw naam en telefoonnummer achter en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.

    Ik wil het hebben over: