Alcohol, drugs en jongeren

Alcohol, drugs en jongeren

 

Het overmatig drinken van alcohol door jongeren in Nederland wordt al langere tijd als een groot maatschappelijk probleem ervaren. Niet alleen drinken Nederlandse jongeren al op jonge leeftijd, ook drinken zij vaak en veel. Nederlandse scholieren scoren, ook al is er een dalende trend in het drinken onder jongeren van 12 tot en met 16 jaar, bij een Europese landenvergelijking nog bovengemiddeld. Het gebruik van cannabis onder jongeren is in de afgelopen jaren redelijk gestabiliseerd, maar dit gebruik kent het risico van afhankelijkheid en deze kans is groter bij jonge, intensieve gebruikers. Ook zijn er relatief nieuwe fenomenen binnen de wereld van harddrugs, zoals het gebruik van designerdrugs. De ontwikkelingen in het alcohol- en ook drugsgebruik door jongeren hebben de afgelopen jaren de beleidsaandacht getrokken en onder meer tot landelijke campagnes en regionale projecten geleid.

Ook in de regio de Liemers en de Overbetuwe zetten gemeenten zich al sinds 2006 in om het overmatig gebruik van alcohol en drugs onder jongeren te verminderen. Voor de uitvoering van het project ‘Jongeren, Alcohol + Drugs’ hebben vijf gemeenten zich langere tijd ingezet, namelijk de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar.
Een van de eerste stappen in dit samenwerkingstraject was het door BBSO laten onderzoeken van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren zodat een helder, empirisch beeld ontstond van de ernst van de problematiek in deze regio.
BBSO heeft bij de eerste meting een uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve studie verricht naar het alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de vijf gemeenten. Het onderzoek- en adviesrapport van BBSO is vervolgens als basis gebruikt voor het opstellen van een projectplan voor de bestrijding van de geconstateerde problematiek. Hoofddoelstelling van het regionale project ‘Jongeren, Alcohol + Drugs’ is het verminderen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de leeftijd van 10 tot 24 jaar.

Het project is inmiddels afgerond, maar de vijf gemeenten willen nog graag zicht houden op ontwikkelingen in de aard en omvang van de problematiek. Op verzoek van de gemeenten worden hiertoe door BBSO regelmatig onderzoeken uitgevoerd, waardoor over een langere periode een cijfermatig beeld ontstaat over het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Zo is inmiddels sinds de start van het project een vijfde herhalingsmeting door BBSO uitgevoerd.