Budgetbeheer Beesel 213a-onderzoek

Budgetbeheer Beesel 213a-onderzoek

Onder budgetbeheer verstaan we de maatschappelijke hulpverlening waarbij het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Budgetbeheer vormt vaak een onderdeel in het totaalpakket van schuldhulpverlening (met name in de stabilisatiefase) en wordt in gevallen ook uitgebreid met budgetcoaching.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten een regierol bij het uitvoeren van minnelijke schuldhulpverlening. Ook over de manier waarop budgetbeheer georganiseerd wordt, nemen gemeenten beslissingen. Budgetbeheer kan worden aangeboden in het kader van de uitvoering van de Wgs maar ook worden uitgevoerd bij klanten die geen schuldhulpverlening in het kader van de Wgs ontvangen.

Inwoners van een gemeente die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen, kunnen zich melden bij een instantie die budgetbeheer verzorgt. Dit kan een gemeentelijke instantie zijn, een kredietbank, een bewindvoerder of een speciaal budgetbeheerbureau.

Om inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van budgetbeheer in Beesel te verkrijgen, heeft de gemeente een 213a-onderzoek door BBSO laten uitvoeren. Daarbij is ook het perspectief van ontwikkelingen in het sociale domein meegenomen, met name rondom de wetgeving op het gebied van schuldhulpverlening, gericht op vroegsignalering van een mogelijke schuldenproblematiek.