Cybercrime aanpak door de politie

Cybercrime aanpak door de politie

Cybercriminaliteit is een belangrijk fenomeen geworden in onze gedigitaliseerde wereld, met een grote impact op de maatschappelijke veiligheid. Cybercrime krijgt de afgelopen jaren ook steeds meer aandacht in het maatschappelijk en wetenschappelijk debat. De toenemende digitalisering van de samenleving biedt criminelen de mogelijkheid om op nieuwe manieren slachtoffers te maken. Bovendien zijn ook computer- en informatiesystemen vaker het doelwit van criminaliteit. Vanwege deze ontwikkelingen is het beeld ontstaan dat traditionele delicten minder vaak worden gepleegd en dat cybercrime juist toeneemt in de afgelopen jaren. In dit kader zou een verschuiving plaatsvinden van offline criminaliteit naar online criminaliteit. Cybercrime kan aantrekkelijk zijn vanwege de lage investeringskosten -zeker afgezet tegen de verwachte opbrengst- en de lage pakkans in vergelijking tot die van ‘offline’ criminaliteit.

Bij de bestrijding van cybercrime hebben inmiddels verscheidene publieke en private partijen een rol. Gezien haar taakstelling en bevoegdheden heeft ook de politie een belangrijke taak in de aanpak van cybercrime. Zij heeft op strategisch niveau geïnvesteerd en op eenheidsniveau cybercrimeteams ingericht. In opdracht van het Programmabureau Politie en Wetenschap heeft BBSO een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de politie bestrijding van cybercrime op eenheidsniveau organisatorisch en inhoudelijk vormgeeft. De publicatie van dit rapport vind je hier:

Rapport BBSO Aanpak cybercrime regionale eenheden politie