Evaluatie Bank voor de Klas

Evaluatie Bank voor de Klas

Voor de financiële educatie van kinderen in het basisonderwijs is het programma Bank voor de klas ontwikkeld. Het programma is opgezet door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en in 2010 gestart. De aanpak bestaat uit gastlessen die voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen door bankmedewerkers worden gegeven tijdens de Week van het Geld. De gastdocenten spelen hierbij een leerzaam spel met de leerlingen, de Cash Quiz. Financiële educatie heeft nu geen vaste plek in het curriculum van basisscholen en banken vinden het belangrijk dat kinderen al jong leren omgaan met geld. Immers: jong geleerd, is oud gedaan. Het Ministerie van Financiën, de DNB, het platform Wijzer in Geldzaken en de NVB zijn als organisaties bij het programma betrokken.

Belang van financiële educatie

Financiële educatie wordt steeds belangrijker. De invloed van reclame op bestedingen, de trend dat de overheid steeds meer financiële beslissingen overlaat aan burgers en het huidige digitale tijdperk waarin betalingen steeds meer via ‘plastic geld’ verlopen zorgen ervoor dat geldzaken ingewikkelder worden. Het is noodzakelijk om jonge mensen daarop voor te bereiden. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hecht daarom groot belang aan financiële educatie, zodat kinderen verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Evaluatie financiële educatie

Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt dat het van belang is om breed in te spelen op de financiële educatie van jongeren. Ondanks de urgentie om jongeren verantwoord financieel gedrag aan te leren, besteden niet alle scholen aandacht aan dit onderwerp. Door een aanpassing en uitbreiding van eerder verricht onderzoek wordt in onderhavig onderzoek van BBSO meer wetenschappelijke kennis gegenereerd over de effectiviteit van interventies van financiële educatie. Hierdoor worden de maatschappelijke opbrengsten inzichtelijk van Bank voor de klas. Het programma kan mogelijk hierdoor beter inspelen op de behoeftes van de leerkrachten, kinderen en gastdocenten. Tevens kan naar aanleiding van dit uitgebreider onderzoek naar bereik en effecten de gewenste voortgang van het project nader worden bepaald.

BBSO voert deze brede evaluatie naar Bank voor de klas uit in opdracht van de NVB. Het gaat daarbij om het rendement van het programma voor de maatschappij, voor de bankensector en voor de interne organisatie van de NVB. Voor de uitvoering van dit onderzoek worden gelijktijdig meerdere schriftelijke en internetenquêtes uitgezet onder leerlingen van basisscholen, onder leerkrachten en ook onder medewerkers van de bankensector die als gastdocenten optreden.