Evaluatie leerlingenvervoer

Evaluatie leerlingenvervoer

Nieuwe werkwijze leerlingenvervoer Lingewaard en Overbetuwe succesvol

Een leerling die speciaal onderwijs volgt, stapt in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe niet standaard ’s morgens in een busje. De afgelopen drie jaren hebben ouders, kinderen en gemeente tijdens een keukentafelgesprek besproken op welke manier de leerling het beste naar school kan gaan. Soms was dat door – in het begin met een maatje – te oefenen met het openbaar vervoer. Of door samen met een andere leerling, en wat begeleiding in het begin, toch de fiets te pakken. En anders komt de bus van de vervoerder voorrijden ’s morgens.

Nieuwe werkwijze

Deze nieuwe werkwijze kwam destijds tot stand doordat veel ouders en leerlingen meedachten met de gemeenten over het leerlingenvervoer. Doel van de nieuwe werkwijze was om leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten reizen zodat ze zelfredzamer worden. Daarbij biedt het de gemeenten mogelijkheid om maatwerk aan ouders en leerling te bieden en is de inzet van ouders ook altijd onderwerp van gesprek.

Na drie jaar hebben beide gemeenten deze werkwijze door BBSO laten evalueren. Alle drie partijen – leerlingen, ouders en gemeente- zijn tevreden. 96% van de ouders is tevreden over de werkwijze met keukentafelgesprekken. Het gesprek geeft aanleiding om alternatief vervoer als de fiets, eigen vervoer en het Openbaar Vervoer vaker in te zetten. Er is 83% tevredenheid over de reistijd van de leerling.

Maatwerk

In de antwoorden bij de enquête van BBSO blijkt dat ouders vaak positief zijn over de zelfstandigheid van de leerling bij wijziging van taxivervoer naar alternatieven. Het taxivervoer is één middel geworden om naar school te gaan naast de fiets, openbaar vervoer en eigen vervoer. Met een keukentafelgesprek kan worden gekeken naar de mogelijkheden van maatwerk voor de leerling.

Uit de evaluatie komt ook een aantal aanbevelingen. Het zelfstandig fietsen en het openbaar vervoer worden in deze gesprekken onder de aandacht gebracht. Ook gaan de gemeenten door met het ouderplatform en gaan regelmatiger in gesprek met de vervoerder voor het oplossen van klachten. De evaluatie wijst uit dat ouders graag betrokken willen worden bij een betere vormgeving van het leerlingenvervoer.