Experiment gesloten coffeeshopketen

Experiment gesloten coffeeshopketen

In oktober 2017 heeft het kabinet Rutte III in het kader van de ‘achterdeurproblematiek’ van coffeeshops besloten tot het opzetten en uitvoeren van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Dit experiment heeft als doel te bezien of en hoe gereguleerde, professionele telers op kwaliteit gecontroleerde cannabis gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren. In opdracht van het WODC voert BBSO een procesevaluatie uit naar het Experiment Gesloten Coffeeshopketen.

Het onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in wat er sinds het besluit tot het Experiment gesloten coffeeshopketen tot aan de start ervan goed en minder goed is gegaan (de verwachting is dat het experiment voorjaar 2024 feitelijk zal starten). Daarbij gaat het om de totstandkoming en invulling van het juridisch kader en het beleid dat niet direct is vertaald in wet- of regelgeving, de invulling van de rollen en verantwoordelijkheden van en samenwerking tussen betrokken partijen, de werving en selectie van deelnemende gemeenten en telers, de inhoudelijke inbreng van betrokken partijen bij het experiment, de communicatie over het experiment en de besteding van financiële middelen. Het onderzoek moet daarmee lessen opleveren voor toekomstig beleid wat betreft het experiment. Ook zijn de resultaten mogelijk aanleiding om tijdens het experiment bij te sturen.