Goed (genoeg) geleerd? Mbo-ers en bedrijven over het aanleren van gezond en veilig werken in het mbo

Goed (genoeg) geleerd? Mbo-ers en bedrijven over het aanleren van gezond en veilig werken in het mbo

Gezond en veilig werken

Een belangrijke doelstelling van het overheidsbeleid is dat Nederlanders gezond en veilig kunnen werken, vanaf de start in hun eerste baan tot aan hun pensioen. In het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’ is onder meer opgenomen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad gezamenlijk verkennen hoe het aanleren van gezond en veilig werken in de mbo-opleidingen kan worden verbeterd. Met het oog op deze verkenning en in opdracht van de Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is door het ITS in samenwerking met BBSO een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Er wordt hierbij op diverse manieren ingegaan op de vraag hoe studenten en gediplomeerden van het mbo, vertegenwoordigers van (leer)bedrijven en stakeholders van betrokken organisaties aankijken tegen het aanleren van gezond en veilig werken in de mbo-opleidingen. Zijn zij positief, of negatief? En zo ja, over welke aspecten zijn zij dat dan? En hoe hangen deze positieve of negatieve percepties samen met kenmerken van de studenten, organisaties en bedrijven? Bovendien wordt ingegaan op de vraag hoe het aanleren van gezond en veilig werken beter in de mbo-opleidingen kan worden verankerd.

https://www.arboportaal.nl/binaries/arboportaal/documenten/publicatie/2015/07/16/goed-genoeg-geleerd/goed-genoeg-geleerd-its-bbso-def.pdf