Methodische aanpak schoolverzuim draagt bij aan minder justitieel ingrijpen en meer hulp

Methodische aanpak schoolverzuim draagt bij aan minder justitieel ingrijpen en meer hulp

Wat doe je als een leerplichtig kind niet naar school gaat? Snel handelen is belangrijk om langdurig verzuim te voorkomen. Tegenwoordig wordt steeds vaker gekozen voor (vrijwillige) hulpverlening, waardoor justitieel ingrijpen en gedwongen trajecten minder vaak voorkomen. Die vrijwillige hulpverlening is precies het uitgangspunt van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), de methodiek waarmee Ingrado, Halt, de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie sinds 2017 werken.

Dit onderzoek van BBSO kijkt naar hoe invulling en uitvoering wordt gegeven aan de MAS. Het blijkt dat leerplichtambtenaren ook achter de aanpak op basis van vrijwilligheid staan en daar ook naar handelen. Verder is de methodiek ook bedoeld om gestructureerd en uniform te kunnen handelen. Echter, nog niet overal bij Leerplichtzaken wordt de methode structureel toegepast.

Meer over de manier waarop de MAS wordt uitgevoerd en aanbevelingen voor verbetering en doorontwikkeling staan in het rapport.
BBSO
https://lnkd.in/e4QEep9Z

Een interview met -onder andere- Paul Boekhoorn van BBSO over de MAS is opgenomen in het magazine van Ingrado, vereniging voor leerplichtambtenaren:

https://ingrado.nl//media/files/Magazines/Ingrado%20Magazine%2049.pdf