Op straat, van de straat… Evaluatie straatcoaches Oss

Op straat, van de straat… Evaluatie straatcoaches Oss

Evaluatie straatcoaches Oss

Straatcoaches bezoeken locaties waar veel overlast van jeugdgroepen is. Ze spreken jongeren aan en betrekken ook buurtbewoners actief bij het oplossen van problemen in de wijk. Het belangrijkste doel van straatcoaches is het terugdringen van overlast veroorzaakt door risicojongeren onder de 23 jaar. Daarnaast zijn buurtbewoners die overlast ervaren van de risicojongeren ook een doelgroep. Ze worden door de straatcoaches actief betrokken bij het oplossen van problemen.

Straatcoaches begeven zich in een herkenbaar tenue door de wijk. Een straatcoach heeft geen extra bevoegdheden; hij mag niet meer of minder dan elke andere burger. In overleg met politie, opdrachtgever (gemeente/stadsdeel) en maatschappelijk werkers steekt hij zijn energie in het verbeteren van de algemene leefbaarheid in een wijk in het algemeen en het contact met (hang)jongeren in het bijzonder.

De rol van de straatcoach is aldus om een bruggenbouwer te zijn tussen welzijnsinstelling(en), politie, gemeente en jeugd. Dat wil zeggen dat de straatcoach contact probeert te maken met de jeugd op straat en een vertrouwensband wil creëren om zo zicht te krijgen op wat er gaande is, wat er speelt en wat wellicht een oplossing zou kunnen zijn. De straatcoach is een van de belangrijkste doorgeefluiken van informatie, van wat er zich afspeelt en leeft onder jeugd. De straatcoaches krijgen snel in beeld welke jongeren zich veelvuldig op straat vertonen en kennen ze bij naam en toenaam. Zij zijn nu in principe de ‘ogen en oren’ op straat.

Ten behoeve van een tussentijdse evaluatie is door BBSO een onderzoek gedaan naar de inzet van de straatcoaches. In het rapport van BBSO worden de resultaten van deze tussenevaluatie beschreven, waarbij zicht wordt verkregen op de inzet en opbrengsten van de straatcoaches en aanwijzingen voor mogelijke verbeterpunten zijn geformuleerd.