Politie en technologische innovatie

Politie en technologische innovatie

Foto Politie.nl

De politie streeft al meerdere jaren naar een verhoging van de kwaliteit van het politiewerk, zowel bij de blauwe teams als bij de opsporing. In verscheidene publicaties is er op gewezen dat de kennis van (opsporings)medewerkers meer moet aansluiten bij technologische ontwikkelingen in de maatschappij. De samenleving, en daarmee ook de criminaliteit, digitaliseert in hoog tempo en vraagt om een politie die waakzaam en dienstbaar is in de fysieke wereld als ook in de digitale wereld. In dit kader gaat het om ‘noodzakelijke ontwikkelsprongen’ voor de Nederlandse politie en ook de ketenpartners voor een versnelling in de digitale transformatie. Innovatie, en dan met name technologische innovatie, is daarbij een kernbegrip voor de politie geworden.

BBSO onderzoekt, in opdracht van het programmabureau Politie & Wetenschap, op welke wijze technologische innovaties in de opsporing worden geïmplementeerd en toegepast en welke professionele vaardigheden en organisatorische vormgeving hiervoor worden gevraagd.

https://www.politieenwetenschap.nl